Hem

Välkommen

JP Sandström Hiss och Konsult etablerades 1989 i Västertorp som
Stockholm Bygg och Hiss AB.
Detta blev sedermera JP Sandström Hiss och Konsult AB år 2005

Arrow
Arrow
Slider

JP Sandström Hiss och Konsult etablerades 1989 i Västertorp som

Stockholm Bygg och Hiss AB.

Detta blev sedermera JP Sandström Hiss och Konsult AB år 2005

Inriktning på moderniseringar av hissar med specialitet vindshöjningar.

Företaget har idag ansvaret för skötseln av ett 100 tal hissar och håller jourtjänst året runt och dygnet runt.

Våra huvudleverantörer är Hisstema i Södertälje för hissmaterial och Sandberg och Son för hisskorgar så att rätt systemvikt uppnås.

Vi är idag 4 anställda och försöker alltid möta våra kunder på ett positivt sätt.

Från 2015 har vi hållit kurser för fastighetstekniker i grundläggande säkerhet och enklare felsökning. Utbildningsdelen är idag under utveckling för att möta våra kunders behov.

HISSUTBILDNING

Varför utbilda drifttekniker?

1: Få en inblick i skötsel av hissar och vad man kan kräva av ett skötselföretag

2: Säkerhet

3: Lägre driftkostnader

4: Utnyttja IT tekniken

Utbildning i olika steg

Grundkurs

Grundläggande om skötsel av hissar och säkerhet.

Fördjupningskurser

Hur man letar efter enklare fel och åtgärdar dessa.Mer avancerad genomgång av fastighetsbolagets hissar med tidigare utbildadedrifttekniker. Utbildning av förvaltare i att tyda skötselavtal och bedöma offerter utifrån livslängd på hissarna.

1-3 dagar beroende på önskemål Antal deltagare:

1-10 på grundkursen | 2- 5 på fördjupningskurserna

BILDER

KONTAKT

Skicka oss ett meddelande

Top